Ano ang dating pangalan ng uzbekistan

Ang Republika ng Uzbekistan internasyunal Republic of Uzbekistan ay isang bansa sa Gitnang Asya. Nakikihati ang hangganan nito sa Kazakhstan sa kanluran at hilaga, Kyrgyzstan at Tajikistan sa silangan, at Afghanistan at Turkmenistan sa timog. Nagmula ang pangalang Uzbekistan sa mga nomadikong Uzbek na mula sa lahing Mongol. Minsan na itong naging bahagi ng Imperyong Persa ng Samanida at nang. The following outline is provided as an overview of and topical guide to Uzbekistan The Uzbekistan – doubly landlocked sovereign country located in Central. Uzbekistan, officially Republic of Uzbekistan, Uzbek Ŭzbekiston or Ŭzbekistan Respublikasi, country in Central Asia. It lies mainly between two major rivers, the.

Add review

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *